دولت تمامی تعهدات خود را در کمربندشمالی کرج انجام داده است

/در انتظار تکمیل پروژه کمربندشمالی کرج توسط شهرداری و پیمانکار مربوطه هستیم/روند تکمیل تمامی پروژه های البرز را زیر ذره بین داریم نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: جای خرسندی دارد که دولت برخلاف محدودیت های مالی، برای پیشبرد پروژه های استان با قدرت در ...

25 فروردین 1400