ذبح بیش از ۶۰۰ راس قربانی در قالب پویش نذر قربانی در استان زنجان

آوای میهن نیوز_ مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: بیش از ۶۰۰ راس قربانی در قالب پویش نذر قربانی در استان زنجان ذبح شد. روح ا... صالحی اظهار کرد:با همراهی  خیران، مراکز نیکوکاری ومردم مومن و نوع دوست استان زنجان، درروز عید سعید قربان بیش از۶۰۰ ...

21 تیر 1401