کم آبی واقعیتی که سراب نیست

  آوای میهن نیوز - گفتگو: کم‌شدن آب و خشکسالی بحرانی است که در سال های اخیر مردم کره خاکی را آزارداده است  و البته این وضعیت بغرنج در کشور ما با وضعیت آب و هوایی گرم و خشک بیشتر نمایان بوده و از رودخانه‌ها و ...

01 اسفند 1400