همه دستگاه‌ها برای برگزاری کنگره شهدای زنجان پای کار باشند

استاندار زنجان گفت: انتظار از همه دستگاه ها و مدیران این است که به موضوع برگزاری کنگره ۳۵۳۵ شهید استان ورود کنند چرا که این برنامه فقط مختص چند ارگان نیست بلکه همه باید کمک کنند. فتح الله حقیقی  در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بر ...

30 تیر 1400