تمام اهالی ساکن کوی فلسطین زنجان باید جابجا شوند

  محسن افشارچی، در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با موضوع جابجایی کوی فلسطین شهر زنجان افزود: برای انجام این کار مهم، تمام اهالی ساکن در منطقه باید جابجا شوند و اینطور نیست که برخی خانوارها در آنجا باقی بمانند. وی با تاکید بر اینکه انتقال ساکنان کوی ...

27 دی 1400