ویدئو

گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر رفیعی مدیر کل آموزش وپرورش استان زنجان در خصوص بازگشایی مدارس از ۲۷ اردیبهشت۹۹

سخنان دادستان زنجان در مورد اتو گالری غفاری
مردم به صورت عقد مضاربه در اتو گالری غفاری سرمایه گذاری نکنند

بخش اول سخنان دکتر رفیعی بخش اول سخنان مدیر کل آموزش وپرورش استان زنجان در برنامه تلویزیونی مطالبه

 

گفتگو با رییس کل دادگستری استان زنجان در مورد پرونده شهرداری زنجان – فضای مجازی و فساد

۰۵ تیر ۱۳۹۸