آبرسانی به ۲۳۵۰ واحد مسکن اقدام ملی در زنجان

مسکن ملی

آبرسانی به ۲۳۵۰ واحد مسکن اقدام ملی در زنجان

میهن نیوز- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: عملیات اجرایی آبرسانی به بیش از ۲ هزار واحد مسکونی واحدهای طرح اقدام ملی مسکن و جهش تولید مسکن در شهرک “زنگان شهر” زنجان انجام شد.

علیرضا جزء قاسمی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: این طرح در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال در حال اجرا بوده و در فاز اول پروژه به بیش از ۲ هزار واحد مسکونی آبرسانی شده است.

وی افزود: عملیات احداث خط انتقال برگشت از مخزن ۴ شرقی شهر زنجان برای تامین آب زون تحت پوشش مخزن ۴ شرقی این شهر که ۵۰ درصد از مساکن ملی زنگان شهر را پوشش می دهد به طول ۸ کیلومتر و با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تصریح کرد: در فاز بعدی این پروژه باقیمانده مساکن طرح اقدام ملی در شهرک زنگان شهر نیز آبرسانی می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان ادامه داد: در فاز دوم این پروژه ۸ کیلومتر خط انتقال با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال، یک باب مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی ذخیره آب با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال و یک باب استگاه پمپاژ با ظرفیت ۵۰ لیتر بر ثانیه و اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال احداث می شود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر فاز دوم طرح تامین آب مساکن اقدام ملی در شرق زنجان(زنگان شهر) با انتخاب پیمانکار، اجرای عملیات احداث ۳ کیلومتر خط انتقال و احداث مخزن ذخیره آب آغاز شده است.

جزء قاشمی

Share this post