اختلال در برخی از شعبات استان زنجان

اختلال در برخی از شعبات استان زنجان

میهن نیوز- انتخابات در برخی از شعبات استان زنجان به دلیل خرابی برخی از دستگاههای احراز هویت با اختلال مواجه شده است و مردم در این خصوص شدیداً معترض هستند.

به گزارش میدانی خبرنگار میهن نیوز، یکی از رای دهندگان که با خانواده خود در شعبه شماره ۱۳۱ آموزشگاه توفیق حضور داشت گفت:بیش از ۴۵ دقیقه است که منتظر هستم اما نمی توانیم رای دهیم.
این مراجعه کننده با تاکید بر اینکه حدود ۱۵۰نفر از کسانی که برای رای دادن آمده بودند پس از دیدن وضعیت خرابی دستگاه‌های احراز هویت، شعبه رای گیری را ترک کردند
رای دهنده دیگری گفت: وقتی به شعبه رای گیری آمدم به ما گفتند که دستگاه خراب است ویروس. شعبه دیگر اما ما چون ماشین نداریم همین جا نشستم.
وی یاد آور شد:البته دستگاه جدیدی آوردند که یک ربع در حال راه اندازی آن هستند.
این شهروند تاکید کرد: به نظر می رسد نمی خواهند نامزد مورد نظر ما رای بیاورد و به همین دلیل دستگاه جایگزین نمی آورند تا مردم مشارکت کمتری داشته باشند.
با توجه به حجم شکایات مردمی، و پی گیری خبرنگار ما هیچ یک از مسوولان از جمله فرماندار زنجان پاسخگو نبود.

 

 

 

Share this post