ارائه خدمات تحصیلی به ۷۸۰۰ دانش‌آموز در زنجان

ارائه خدمات تحصیلی به ۷۸۰۰ دانش‌آموز در زنجان

آوای میهن نیوز- مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ره زنجان گفت:ارائه خدمات تحصیلی و توجه به تقویت بنیه تحصیلی و آموزشی دانش آموزان تحت حمایت از اولویت های کمیته امداد در حوزه فرهنگی است.

روح اله صالحی اظهار کرد: ارائه خدمات تحصیلی و توجه به تقویت بنیه تحصیلی و آموزشی دانش آموزان عزیز تحت حمایت از اولویت های کمیته امداد در حوزه فرهنگی است.

صالحی با بیان اینکه توانمندسازی فکری، فرهنگی وتحصیلی مددجویان عزیز تحت حمایت یکی از فعالیت های این نهاد در این بخش است، افزود: بر اساس آمارهای موجود ۷ هزار و ۸۰۰ دانش آموز نیازمند مستعد تحت حمایت از خدمات این نهاد بهره مند هستند و مشارکت خیران ونیکوکاران در تامین بخشی از ملزومات آموزشی مورد نیاز در تقویت استعداد های آنان اثر بخش است.

وی با اشاره به اینکه حمایت از این بخش از مددجویان تحت حمایت اهمیت بالایی دارد چراکه هرگونه خدمت به این ولی نعمتان در واقع سرمایه گذاری است چراکه مانع از تسری فقر در این خانواده می شود، گفت: عموم مردم نیکوکار می‌توانند یکی از نیت‌های خیرخواهانه خود را به سمت فعالیت‌های فرهنگی سوق دهند تا شاهد ارتقای علمی و فرهنگی مددجویان باشیم.

Share this post