تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات استان زنجان

تجمع اعتراضی بازنشتگان مخابرات

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات استان زنجان

به دلیل مطالبه معوقات چند ساله صورت گرفت؛
تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات استان زنجان
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه زنجان، به دعوت شورای عالی کانون های بازنشستگان شرکت مخابرات کشور، برای مطالبه طلب ها و معوقاتشان که چند ساله پرداخت نشده است در مقابل شرکت مخابرات منطقه زنجان تجمع کردند.

به گزارش روابط عمومی خانه کار گر استان زنجان، جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان زنجان امروز سه شنبه (۱۷اسفند)همزمان با تجمع سراسری بازنشستگان شرکت مخابرات ایران به دعوت شورای عالی کانون های بازنشستگان شرکت مخابرات ایران برای مطالبه طلبها یشان که چند ساله پرداخت نشده و نیز رفاهیات جاری قانونی که ظاهرا دوماهه که پرداخت نشده است در مقابل شرکت مخابرات استان زنجان تجمع کردند.

بازنشستگان شرکت مخا برات منطقه زنجان در طی سالجاری برای چندمین بار متوالی تجمع کردند.

بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه زنجان ، امروز در حالی در تجمع حاضر بودند که خواسته های از مدیر عامل شرکت مخابرات کشور عنوان می کردند .

تجمع اعتراضی بازنشتگان مخابرات

Share this post