تخریب بناهای ویلایی غیرمجاز در اراضی کشاورزی آبیک

تخریب بناهای ویلایی

تخریب بناهای ویلایی غیرمجاز در اراضی کشاورزی آبیک

آوای میهن نیوز – مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: پنج مورد بناهای غیرمجاز ویلایی در اراضی کشاورزی شهرستان آبیک از مطابق با قانون حفظ کاربری زمین های زراعی و باغی تخریب و قلع و قمع شد.

مهدی رحمان دوست امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ما با اعلام این خبر افزود: بناهای قلع و قمع شده شامل پنج مورد تغییر کاربری غیرمجاز در روستاهای یعقوب آباد و شهر قشلاق در شهرستان آبیک بودند.

وی اظهار داشت: عملیات قلع و قمع و تخریب بناهای غیرمجاز احداث شده با حضور نمایندگان دادستانی، عوامل انتظامی و امور اراضی جهاد کشاورزی و کارکنان راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: هرگونه فنس کشی، دیوارکشی، احداث اتاق و اتاقک، ایجاد زیرتانکری، نصب کانکس، ریختن مصالح ساختمانی و خرد کردن اراضی از مصادیق تغییر کاربری زمین های کشاورزی به شمار می رود.

به گفته وی، اراضی کشاورزی که در آنها بدون مجوز، تغییر کاربری و بنا احداث شود با هزینه مالکان باید به شرایط اولیه بازگردد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: اراضی کشاورزی در کشور و این استان که سرزمینی خشک و نیمه خشک به شمار می رود، محدود بوده و آنها را باید برای حفظ امنیت غذایی جامعه و مقابله با دلال بازی زمین صیانت کنیم.

خبرنگار /عاطفه گروسی

Share this post