تشکیل کنسرسیوم بانکی در استان زنجان ضروری است

دکتر افشارچی

تشکیل کنسرسیوم بانکی در استان زنجان ضروری است

میهن نیوز-  استاندار زنجان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان،گفت: تشکیل کنسرسیوم بانکی در استان زنجان ضروری است

دکتر محسن افشارچی اظهارکرد:  در سال “مهار تورم و رشد تولید” مشارکت و همکاری چندجانبه بانک‌ها در تامین مالی واحدهای تولیدی ضمن شکوفایی صنایع به توسعه استان نیز کمک می‌کند.

او افزود: در شرایطی که پرداخت رقم تسهیلات از عهده یک بانک بر نمی آید می توان از طریق همکاری کنسرسیومی و مشارکت چندجانبه بانک ها برای تامین مالی واحدهای صنعتی اقدام کرد.

استاندار زنجان گفت: در شرایط فعلی، چنین رویکردی برای توسعه استان بسیار ضروری است که باید مورد توجه مدیران و مسئولان شبکه بانکی استان قرار گیرد.

مقام عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه تشکیل کنسرسیوم بانکی در استان مانع فشار آمدن به بانکی خاص در ارائه تسهیلات می‌شود، اظهار کرد: صنایع در استان نیاز به کمک از طریق بانک‌ها دارند و در این خصوص مشارکت ها و همکاری های بین بانکی بسیار راهگشا است.

استاندار زنجان به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در استان و لزوم بازدید میدانی مدیران بانکی از طرح های صنعتی اشاره کرد و افزود: بازدیدها از روند اجرای طرح ها، نقش تاثیرگذاری در تصمیم گیری و اراده مدیران برای حمایت از تولید دارد.

در ادامه این جلسه، مسائل و مشکلات چند واحدی تولیدی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی برای حل مشکلات آنها به تصویب رسید.

Share this post