ثبت نام یک هزار و ۶۵۶ زنجانی متقاضی طرح جوانی جمعیت در سامانه نهضت ملی مسکن

مسکن ملی

ثبت نام یک هزار و ۶۵۶ زنجانی متقاضی طرح جوانی جمعیت در سامانه نهضت ملی مسکن

آوای میهن نیوز-رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تاکنون یک هزار و ۶۵۶ نفر متقاضی دارای بیش از سه فرزند در استان زنجان برای دریافت زمین یا واحد مسکونی در قالب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده اند.
بهزاد کردلو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی زنجان، با بیان اینکه تاکنون یک هزار و ۶۵۶ نفر متقاضی دارای بیش از سه فرزند در استان زنجان برای دریافت زمین یا واحد مسکونی در قالب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده اند، گفت: از این تعداد یک هزار و ۱۷۵ نفر در شهرستان زنجان ثبت نام کردند.
وی تعداد متقاضیان در انتظار بررسی را ۸۴۸ نفر اعلام کرد و بیان داشت: از این تعداد ۴۱۲ نفر برای شهرستان زنجان است. 
زمینهای مورد نیاز قانون جوانی جمعیت برای متقاضیان واجد شرایط در استان به زودی واگذار می شود
رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان،تعداد متقاضیان تایید نهایی شده  در استان را ۷۳۴ نفر اعلام کرد و بیان داشت: همچنین  از این تعداد ۷۱۱ نفر تایید نهایی شده از متقاضیان متعلق به شهرستان زنجان است. 

کردلو

کردلو در ادامه افزود: خوشبختانه به زودی زمینهای مورد نیاز قانون جوانی جمعیت برای متقاضیان واجد شرایط طرح مذکور در استان زنجان واگذار خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این قانون برای متقاضیان طرح یاد شده، فرم (ج) قرمز به استناد قانون و برای فرزند سوم به بالا,سبز شده و می توانند از امتیاز خانه دار شدن دوباره استفاده کنند.لازم به ذکر است متقاضیانی که فرزند سومشان بعد از ۲۴ ابان ماه سال ۱۴۰۰ به دنیا امده است, میتوانند از امتیازات طرح جوانی جمعیت استفاده کنند.

Share this post