جلوگیری از ۳۶۵ مورد زمین خواری در استان زنجان

جلوگیری از ۳۶۵ مورد زمین خواری در استان زنجان

آوای میهن نیوز_ رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: قوه قضاییه قوه ای مستقل با واقعیت‌های روشن و مشخص در گذشته و در حال می باشد که از جرم چشم پوشی نکرده و نخواهد کرد.
حجت الاسلام صادقی نیارکی در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار آوای میهن نیوز که پرسید، با توجه به یکدست شدن نظام ، مردم معتقدند که قوه قضاییه از تخلفات حوزه دولت چشم پوشی می کند و از آن جائیکه آمار و اطلاعاتی در زمینه مبارزه با زمین خواری و دست درازی به بیت المال منتشر نشده است مردم بر این باورند که نظام یکدست به ضرر آنهاست افزود: قوه قضاییه در برخورد با مظاهر و مرتکبین فساد هیچ اغماضی ندارد و گواه این موارد نیز در رسیدگی به پرونده های اخیر و احکام صادره است که گویای استقلال و اراده مستحکم قوه قضاییه در مقوله فساد است.
او اضافه کرد: در بخش تغییر کاربری ها و زمین خواری ها که مورد سوال بود باید گفت: در سال گذشته ۲۲ هزار۲۹۰ متر مربع به تعداد ۱۵۱ مورد زمین خواری با موضوع تغییر کاربری های غیرمجاز اعاده وضع به حال سابق شده است که این موضوع غیر از بناهایی که در باغات و مزارع به صورت ساختمان بنا شده است.
صادقی نیارکی یادآور شد: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ نیز استان زنجان رتبه اول را کسب کرده که در سال گذشته ۳۶۵ مورد بالغ بر ۱۷۶ هزار متر مربع از زمین خواری جلوگیری شده است یعنی در ابتدای زمین خواری دستگاه قضایی وارد شده و دراین زمینه جلوگیری بعمل آمده است.

Share this post