حلقه اصلی توسعه اقتصادی زنجان حرکت در مسیر بهره وری است

محمدی معاون اقتصادی

حلقه اصلی توسعه اقتصادی زنجان حرکت در مسیر بهره وری است

میهن نیوز-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: حلقه اصلی توسعه اقتصادی استان حرکت در مسیر بهره وری است و مدیران کنترل کیفیت در این حوزه نقش آفرین هستند.

حسین محمدی روز چهارشنبه در نشست مدیران کنترل کیفیت استان با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم و اصلی مورد تاکید در سیاست گذاری اقتصادی استان افزایش ارتقاء بهره وری است، افزود: معتقدیم هر چقدر میزان بهره وری در واحدهای تولیدی استان بهبود پیدا کند،خروجی آن ارتقای کیفیت محصولات تولیدی کالایی و خدماتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه استقرارچرخه بهره وری در یکی از اولویت های برنامه ریزی اقتصادی استان هست، اضافه کرد: بهره وری در تحلیل های اقتصادی تلفیقی از کارآیی و اثربخشی است اما تعدادی از پروژه های اجرا شده در کشور، اثربخشی و کارآیی  لازم را نداشته است و این بدان معناست که بهره وری لازم دراین پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری پایین است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تاکید بر اینکه یکی از مولفه های مهم  ارتقاء بهره وری توسعه  منابع انسانی کارآمد وتوجه به نظام مدیریت منابع انسانی است، ادامه داد: این موضوع از موارد مورد توجه در سیاستهای حمایتی استان است.

وی با بیان اینکه واحدهای اقتصادی “دولتی و خصوصی “با مشکلات متفاوتی مواجه هستند، گفت: مشکلات ناشی از تحریم ها و موانع ایجاد شده بر سر راه تولید موجب شده  ازحاشیه سود تولیدکنندگان کاسته شود، بنابراین واحدهای تولیدی موفق هستند که در ارتقای مهارت نیروی انسانی خود، ایجاد یک محیط آرام، حرفه ای و سالم وتوام با آرامش روانی سرمایه گذاری کرده باشند وبا توجه ویژه به این منبع تاثیرگذار از کاهش انگیزه نیروی کار که تاثیر مستقیمی دربهره وری دارد ممانعت به عمل آورد.

معاون استاندار زنجان اضافه کرد: ما به همه واحدهای اقتصادی استان ابلاغ کرده ایم که درصورت ارائه برنامه ارتقای بهره وری ، از حمایت های استانی بهره مند خواهند شد و یکی از مولفه های عملیاتی آن توجه به نیروی انسانی فعال در آن واحد خواهد بود.

محمدی افزود: موضوع کیفیت صرفا منحصر به تولید و واحدهای اقتصادی نیست بلکه این مهم در تمامی بخش های زندگی شهروندان نمود می یابد.

این مسئول با بیان اینکه گفته می شود نگاه به مدیران کنترل کیفیت باید تغییر کند، ادامه داد: در این راستا طرحی با عنوان اصلاح روند پرداخت دستمزدها که توسط انجمن کیفیت استان تهیه خواهدشد مورد پیگیری قرار خواهدگرفت و وظیفه ما این است که مشکلات صنفی این گروه  را به حداقل ممکن برسانیم.

Share this post