دختران دانش آموز سرمایه های مهم نظام جمهوری اسلامی هستند

اسماعیلی

دختران دانش آموز سرمایه های مهم نظام جمهوری اسلامی هستند

میهن نیوز- مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دختران دانش آموز با هوش  بالا و توانمندی های خودشان نشان دادند که آینده‌سازان مملکت اسلامی خویش هستند و یکی از سرمایه های مهم نظام جمهوری اسلامی به شمار می روند.

علی اسماعیلی در همایش ۸۰۰ نفری یاوران انقلاب با تاکید بر اینکه حضور دختران دانش آموز در چنین مراسم‌هایی نشان از پویایی نسل جدید دارد اظهار کرد: امروز سازمان دانش آموزی که در تمام زمینه ها فعال است به دنیا نشان داده که می تواند آینده کشور را تضمین نماید، چرا که سرمایه های بسیار مهم و تاثیرگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی منابع انسانی و دانش آموزان آن هستند.
وی افزود: در زمان حاضر دانش آموزان دختر توانسته اند با تیزهوشی، توانمندی و ریسک پذیری در فضای مجازی و جنگ ترکیبی دشمن سربلند باشند چرا که با تعامل و ذکاوت در مقابل حجمه های دشمنان ایستاد ه اند.
اسماعیلی ادامه داد: دینداری و هوشیاری دختران ایران اسلامی باعث خشم دشمن شده است و توانمندی و قدرت دانش آموزان دختر در برنامه بسیاری از دشمنان است تا بتوانند ضربه ای به میهن اسلامی وارد آورند که بازهم با هوشیاری و توانمندی این دختران مومن و انقلابی راه به جایی نخواهند برد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دانش آموزان تاثیرگذار هرگز به دشمن اجازه نخواهند داد تا به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران هجمه ای وارد آورند چراکه عنصر جوانی یک پیشرانه قوی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه دانش آموزان آینده پیش روی انقلاب اسلامی را رقم خواهند زد افزود: توانمندی‌های علمی هنری اجتماعی-اقتصادی دانش آموزان نشان داده است  که می‌توانند در آینده در کسوت های مختلف تصدی گری داشته باشند  و آینده درخشانی را برای انقلاب اسلامی رقم بزنند.

Share this post