در اغتشاشات به پرونده نیروهای نظامی بدون اغماض رسیدگی شد

در اغتشاشات به پرونده نیروهای نظامی بدون اغماض رسیدگی شد

میهن نیوز- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان زنجان با اشاره به اینکه در اغتشاشات به پرونده نیروهای نظامی بدون اغماض رسیدگی شد افزود:با متخلفان نیروهای نظامی طبق قانون برخورد می شود که در اغتشاشات نیز به پرونده نیروهای نظامی بدون اغماض رسیدگی شد.

دکتر رحیم رحیمی روز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره براینکه رسیدگی ها نشان از بی طرفی سازمان قضایی نیروهای مسلح دارد تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌ها نتیجه مطلوبی داشته است.
وی در خصوص صلاحیت های محاکم نظامی جمهوری اسلامی ایران نیز گفت:رسیدگی به جرایم مربوط به وظیفه خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح مانندانتظامی ،سپاه ،ارتش ،بسیج و سربازان وظیفه چه به طور دایم و چه به صورت غیر
دایم برابر اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یکی از وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
این مسوول قضایی رسیدگی به جرایم دیگر عمومی نظامیان حین انجام تحقیق و رسیدگی به جرایم مربوط به وظیفه خاص نظامی و انتظامی را از دیگر وظایف سازمان نیروهای قضایی مسلح دانست و افزود: همچنین به جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در زمان اسارت مرتکب می شوند و جرایمی که اسرای بیگانه در مدت اسارت در کشور ایران مرتکب می شوند نیز رسیدگی می نماییم.

رحیمی ادامه داد: رسیدگی به جرایم مربوط به تخلف کارکنان وزارت اطلاعات و رسیدگی به سایر کارکنان وزارت اطلاعات نیز از وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
وی اظهار کرد:رسیدگی به کلیه جرایم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح و کلیه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح از ناحیه کارکنان قراردادی و یا کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح سازمانها مؤسسات و شرکتهای وابسته که مشمول مقررات نیروهای مسلح نیستند نیز از وظایف دیگر سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
این مسوول قضایی با اشاره بر اینکه رسیدگی به جرایم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح مرتبط با زمان اشتغال تا پنج سال نیز برعهده سازمان قضایی نیروهای مسلح است تصریح کرد: همچنین سازمان به جرایم امنیتی بسیج و همه کسانی که به نحوی مرتبط با سپاه پاسداران می باشند نیز رسیدگی می کند.
 
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان زنجان گفت: ‌شمار پرونده های ستاد نیروهای مسلح استان طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن کاهش ۲۰ درصدی را نشان می دهد.
رحیمی به اقدامات سازمان اشاره کرد و افزود:سال گذشته بیش از ۶۰ مورد بازدید از زندان های استان انجام گرفت که در چهار مورد آن با همکاری فرمانده هان نیروهای مسلح استان و برای مشاهدات میدانی بوده است.
وی با اشاره به اینکه با کارهای انجام گرفته محاکمه از طریق ارتباط الکترونیکی با زندان انجام و رای صادر می شود اظهار داشت: در جرایم سبک، هدف ارائه جایگزین های حبس است و در این میان با توجه به جوانی گروه‌های هدف تلاش می شود به جای حبس زندان این مهم انجام گیرد.
این مسوول ادامه داد: جایگزین های حبس سازمان قضایی نیروهای های مسلح متفاوت بوده و متناسب با آن اعمال‌ می شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون ارتباط الکترونیکی با یگان ها انجام می گیرد گفت: سامانه سوء پیشینه به صورت الکترونیکی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شده است.
رحیمی با اشاره به اقدامات دیگر این سازمان افزود: فردی که مرتکب جرم می شود به سود و زیان آن فکر می کند و راه حل این مساله ارائه آموزش‌های حقوقی و قضایی است.
وی با بیان اینکه مجازات های تخلفاتی نیروهای مسلح بسیار سنگین و در قانون مربوطه ۳۳ مورد آن محاربه است اضافه کرد: این سازمان مقوله مهم آموزش را از سال ۷۶ در کشور آغاز کرده که طی سال گذشته ۱۳ هزار و ۹۶۲ نفر ساعت آموزش حقوقی و قضایی ارائه شده است.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان زنجان هدف از ارائه آموزش ها در بین نیروهای مسلح را فرهنگ سازی که همان پیشگیری اجتماعی است عنوان کرد و گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایم نیروهای مسلح رسیدگی می کند.
وی اضافه کرد: ماموریت نیروهای مسلح بسیار حساس است چرا که خطای این افراد باعث خسارت به حکومت و نظام می‌شود.
دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان زنجان نیز در ادامه گفت: بیشترین جرم در حوزه نیروهای وظیفه، فرار از خدمت است.
بهرام علیزاده افزود: یگان هایی که بیشتر با مردم در ارتباط هستند به طور طبیعی بیشترین پرونده را دارند.
به گفته این مسوول، در برخورد با تخلفات فارغ از توجه به درجه با متخلفان برخورد می شود و در این میان آگاه سازی مردم در خصوص چگونگی فعالیت سازمان به پیشبرد امور کمک می‌کند.

Share this post