فاصله صادرات با استانداردها

فاصله صادرات با استانداردها

آوای میهن نیوز_سفیر ایران در ترکیه گفت:در بحث صادرات با استانداردها فاصله داریم که  باید در این زمینه تجدید نظر کنیم.

محمد حسن حبیب اله زاده در جلسه مدیران اقتصادی استان زنجان اظهار کرد:در خصوص تعاملات اقتصادی، ترکیه کشور فعال و مهمی برای ایران واستان زنجان است که باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی ادامه داد: ترکیه شریک سوم ایران در تعاملات تجاری و اقتصادی است  که در این مدت ۱۲میلیارد دلارحجم معادلات آن  بوده است.
حبیب اله زاده ادامه داد:یک میلیون نفر ایرانی در ترکیه زندگی  و فعالیت می کنند که بسیاری از آنها زنجانی هستند که باید از این ظرفیت برای تعاملات تجاری واقتصادی استفاده کرد.
این سفیر ادامه داد:متاسفانه در برخی از موارد با قوانین بین المللی پیش نرفته ایم، اما ترک ها با همین قوانین بسیار پیش رفته اند و در ۲۰سال گذشته صادرات به چین ۲۰۵ میلیارد دلار بوده است.
حبیب اله زاده ادامه داد:اگر بتوانیم از ظرفیت ایرانیانی که در ترکیه هستند استفاده کنیم بسیاری از مشکلات پیش روی تعاملات تجاری مرتفع خواهد شد چراکه زنجانی های مقیم ترکیه با قوانین صادراتی آشنا هستند.
وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی باید در زمینه شناسایی تجار زنجانی مقیم ترکیه اهتمام ویژه ای داشته باشد افزود:متاسفانه ما در زمینه بازاریابی و مارکتینگ مشکل داریم واگر در راستای بر طرف کردن آنها حرکت کنیم ترکیه می تواند مقصد بسیاری از کالاهای ایرانی باشد.
سفیر ایران در ترکیه تصریح کرد:علاوه بر اینکه می توان در بین دانشگاه های ترکیه با ایران رابطه برقرار کرد می توان در بحث  جذب گردشگر وموارد دیگر نیز برنامه ریزی کرد.

Share this post