در عصر حاضر بیشترین تهدیدات در حوزه سایبری و فناورانه بوده است

در عصر حاضر بیشترین تهدیدات در حوزه سایبری و فناورانه بوده است

میهن نیوز-رئیس اداره مدیریت بحران راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: با افزایش تعامل دستگاههای اجرایی با جامعه دانشگاهی در حوزه های مطالعاتی و مباحث مربوط به مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، اطمینان هرچه بیشتر در ساخت و سازها تامین می شود.

مسلم کرمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (زنجان)،با بیان اینکه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران دو حوزه متفاوت و منفک (جدا) از یکدیگر هستند،گفت:مدیریت بحران بیشتر به حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، خشکسالی و غیره می پردازد و در مقابل پدافند غیر عامل به رویدادهایی همچون حملات سایبری که انسان ساخت است می پردازد.

وی اظهار کرد: توجه ویژه به زوایای پنهان موضوعات و رخدادها چه در مدیریت بحران و چه در پدافند غیر عامل، سبب تسهیل مدیریت بحران پس از وقوع حوادث می شود.

اولویت اول اداره کل راه و شهرسازی در بحث پدافند غیرعامل، تقویت زیرساخت های سایبری خواهد بود

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل راه و شهرسازی زنجان،با بیان اینکه در عصر حاضر بیشترین تهدیدات در حوزه سایبری و فناورانه بوده است و دشمنان ملت عمدتاً در صدد مختل نمودن زیرساخت های الکترونیکی و سایبری و ایجاد نارضایتی در میان مردم هستند تاکید کرد: اولویت اول اداره کل راه و شهرسازی در بحث پدافند غیرعامل، تقویت زیرساخت های سایبری و ایجاد سدی محکم در برابر نفوذ و حملات سایبری خواهد بود.

کرمی اظهار کرد: طی سال گذشته در حوزه پدافند غیرعامل یک مانور دور میزی در بحث پدافند سایبری برگزار شد.

وی در ادامه گفت: همچنین در حوزه مدیریت بحران دو مانور قطع برق و راه اندازی دیزل ژنراتورهم طی سال گذشته برگزار شد.

لزوم استفاده از ظرفیت اساتید متخصص جهت برگزاری دوره آموزشی تخصصی در حوزه های شهری

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل راه و شهرسازی زنجان، برلزوم استفاده از ظرفیت اساتید متخصص و مجرب جهت برگزاری دوره آموزشی تخصصی در حوزه های شهری تاکید کرد و بیان داشت: در حال مذاکره جهت دعوت از این اساتید در سالجاری هستیم.

کرمی، با یادآوری اینکه زلزله بیشتر به حوزه مدیریت بحران ارتباط دارد تا پدافند غیرعامل،افزود: با برگزاری دوره های آموزشی (عمومی وتخصصی) می توان نسبت به آگاه سازی بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به رخدادهای طبیعی، میزان و سطح خطرات ناشی از آن و نحوه مواجهه با آن در جهت کاهش خطر و حفظ سلامت و امنیت عموم جامعه اقدامات لازم را انجام داد.

وی بر لزوم تقویت تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی با جامعه دانشگاهی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه شاهد افزایش رو به رشدی در تعامل با جامعه دانشگاهی در حوزه های مطالعاتی و مباحث مربوط به مدیریت بحران و پدافند غیر عامل هستیم که این امر موجبات اطمینان هرچه بیشتر در ساخت و سازها را به همراه خواهد داشت.

Share this post