سلامت اداری باید در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد

هاشمی

سلامت اداری باید در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد

میهن نیوز: مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: هیچ فرایندی در آموزش و پرورش تعریف نخواهد شد مگر اینکه حوزه پاسخگویی داشته باشد که در این راستا سیاست های مدیریتی و رفتاری یکی از اقدامات مهم آموزش و پرورش است.

سید مجتبی هاشمی که  همایش تخصصی مدیران کل، روسا،  کارشناس مسئولان و کارشناسان ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  قطب سه کشوری که به میزبانی زنجان برگزار شد سخن می‌گفت با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی افزود: حاج قاسم سلیمانی اسوه و الگوی است که مکتب امام حسین علیه السلام را بار دیگر به صورت عملی به ما نشان داد که در زندگی پیچیده اجتماعی امروزه می توان با شناخت مکتب حسینی و آموزه‌های دین مبین اسلام خوب زندگی کرد و با عزت زیست وخدمتگزار مورد پذیرش مردم شد.

وی تصریح کرد: طبیعتا الگویی که ما می توانیم با سربلندی از آن نام ببریم و به نسل‌های آینده که در مکتب شهید سلیمانی رشد خواهند کرد معرفی نماییم آموزه های دینی است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش افزود:  آموزش و پرورش نقش بسزایی در جامعه دارد چرا که انساز جامعه است لذا باید بتوانیم در راستای آنچه که وظیفه همه مسئولان در راستای انتقال ارزش های دین مبین اسلام به نسلهای آینده است گام برداریم.

هاشمی ادامه داد:  دانش آموزان می توانند با درک مبانی دین مبین اسلام آینده بهتری را برای کشور ترسیم نمایند.

وی گفت:  شهید سلیمانی توانست آنچه که در مکتب نبوی آموخته بود را در جامعه اشاعه دهد لذا ما نیز باید بستری را فراهم کنیم که جامعه و دانش آموزان به ما اعتماد داشته باشند و در این زمینه باید برای ایجاد ساختارهای مناسب تلاش مضاعفی داشته باشیم.

 وی افزود: اعتماد به ما کمک  کمک می‌کند تا شرایط بهتری را برای جامعه و مخاطبان خودمان ایجاد نماییم.

به گفته این مسئول، احترام به پدر و مادر از دیدگاه مبانی اسلام آن چیزی بود که شهید سلیمانی احساس تکلیف کرد و به آن عمل نمود و مبانی این احساس تکلیف نیز برگرفته از مبانی دین اسلام است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: شهید سلیمانی در حوزه دشمن شناسی نیز با جدیت عمل کرد و در حوزه مسائل سیاسی و نگاه به درون کشور و رسیدگی به محرومیت ها نیز مبانی اسلام را همواره مد نظر داشت.

 وی گفت: در آموزش و پرورش باید با شناخت به تکلیف و عمل به تکلیف پایبند باشیم،ابتدا اینکه تکلیف خودمان را بشناسیم و سپس در اولویت های عریض و طویلی که در آموزش و پرورش وجود دارد بدانیم که اولویت اصلی چیست و آن را شناخته و به آن سمت حرکت کنیم و دوم اینکه باید برنامه ریزی نماییم تا به آن تکلیف خودمان به نحو شایسته عمل ماییم و شرایط روز را بهتر درک کنیم و مسائل و مشکلات آموزش و پرورش را بهتر بشناسیم و بر اساس داشته‌های خودمان مسائل و مشکلات را مرتفع نماییم.

 مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در ادامه با تاکید بر سلامت اداری اظهار داشت: یکی از شعارهای دولت سیزدهم بحث فساد ستیزی و توجه به عدالت اداری و سلامت اداری است که در برنامه‌ریزی‌های خود باید به سلامت اداری بیشتر توجه نماییم.

هاشمی

 

 وی افزود: آموزش و پرورش یک دستگاه چند بعدی است که نقش مهمی در جامعه دارد لذا مردم آموزش و پرورش را دستگاه سالمی می دانند و یک نقطه سیاه بر روی سفیدی تابلوی آن قابل قبول نیست لذا دستگاهی که تعلیم و تربیت نسل های آینده را بر عهده دارد باید سرآمد دستگاه‌های دیگر باشد.

به گفته هاشمی توقع مردم از نظام اداری کشور پرداختن به سلامت اداری است.

 این مسئول وزارتی افزود: هیچ فرایندی در آموزش و پرورش تعریف نخواهد شد مگر آن که حوزه پاسخگویی داشته باشد لذا سیاست های مدیریتی و رفتاری یکی دیگر از اهداف مهم آموزش و پرورش است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد .

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: رشد اعتماد و خوشنودی جامعه و رضایتمندی جزو شاخص های کلیدی آموزش و پرورش است که باید همواره در این راستا گام برداریم.

 هاشمی با تاکید بر اینکه نهادینه سازی فرهنگ انتقاد پذیری از دیگر شاخص های آموزش و پرورش است اظهار داشت: هرچقدر برای مصارف مان الگوی مناسبی برای جامعه داشته باشیم به دایره سلامت نزدیک تر خواهیم شد و رسیدن به آرمان و هدف خود خود کنترلی تعریف می شود که منجر به خروجی مناسبی خواهد شد .

این مسوول  در پایان گفت: با توجه به ابعاد گوناگون اجرای سلامت اداری نمی‌توان گفت که به تنهایی میتوان از عهده این مقوله مهم برآمد چرا که این موضوع با یک دست امکان پذیر نیست و باید به صورت جمعی و با مشارکت یکدیگر به سلامت اداری برسیم.

Share this post