کارگران خط شکنان تولیدوکارهای سخت در عرصه جنگ اقتصادی کشور هستند

کارگران خط شکنان تولیدوکارهای سخت در عرصه جنگ اقتصادی کشور هستند

میهن نیوز-مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان در مراسم تجلیل از کارگران نمونه استان زنجان با اشاره به اینکه زنجان به شهدای خط شکن غواص خود در هشت سال دفاع مقدس می بالد و امروز نیز در عرصه جنگ اقتصادی کشور کارگران خط شکنان تولیدوکارهای سخت کشور خواهند بود.

دکترمحمود عزیز خانی ،با بیان اینکه کارگران دارای شرایط سخت در سال رونق تولید هستند، ادامه داد: مردم و جامعه کارگران زنجان مشهور به خط شکنان در انجام کارهای سخت در عرصه کشور هستند.
وی، با اشاره به وجود پتانسیل های جامعه کارگری در شهر زنجان برای توسعه و پیشرفت کشور، تصریح کرد: تلاش مستمر وجه تمایز جامعه کارگری است.
این مسئول دراستان زنجان، گفت: در راستای حمایت از تولید استان مشکلات بیمه ای واحد های تولیدی را با مبلغی بالغ بر ۱۲۹میلیارد تقسیط کرده ایم.


عزیز خانی، با اشاره به تعهدات مستمری و درمانی تامین اجتماعی در استان ، افزود: سازمان تامین اجتماعی دومین تامین کننده خدمات درمانی در کشور است.
مدیر کل تامین اجتماعی، تاکید کرد: صندوق تامین اجتماعی صندوق بین النسلی برای نسلهای آینده است.

Share this post