طاهری:عضو کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی نیستم

طاهری

طاهری:عضو کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی نیستم

/ رسانه‌ها پیش از انتشار از صحت اخبار اطمینان داشته باشند/

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه عضو کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی نیستم، گفت: در لیست اسامی نمایندگان موافق تصویب کلیات اسم اینجانب هم ذکر شده در حالی که عضو کمیسیون مشترک نیستم و حتی در یک جلسه از این کمیسیون هم شرکت نکردم.

مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه عضو کمیسیون مشترک فضای مجازی نیستم، گفت: در لیستی که از اسامی نمایندگان موافق تصویب کلیات طرح فضای مجازی در برخی رسانه‌ها منتشر شده اسم اینجانب هم ذکر شده در حالی که عضو کمیسیون مشترک نیستم و حتی در یک جلسه از این کمیسیون هم شرکت نکردم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: جلسات کمیسیون مشترک فضای مجازی به صورت علنی پخش می شد و جای تعجب است که برخی رسانه‌ها به راحتی مطالب خلاف واقع را منتشر می کنند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها باید پیش از انتشار اخبار از صحت آن اطمینان داشته باشند، افزود: متاسفانه برخی در فضای مجازی بدون استنادات کافی به راحتی به افراد اتهام می زنند و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند؛ در این رابطه نیاز است سایت ها و رسانه ها صداقت و درستی را در انتشار اخبار رعایت کنند.

Share this post