غفاری بازداشت شد

غفاری بازداشت شد

آوای میهن نیوز-دادستان تاکستان گفت:مدیر یکی از شرکت های پیش فروش خودرو در شهرستان تاکستان بازداشت شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ محمد صمدی در این خصوص اظهار کرد: پیرو فعالیت های غیر قانونی شرکت ” رضایت خودروی طراوت نوین” و سرمایه پذیری از ۵۰ هزار شخص حقیقی علی رغم اعطای فرصت جهت پرداخت مطالبات مردم، مدیران شرکت تا کنون اقدام مثبتی در این زمینه نداشتند.
وی ادامه داد: به همین منظور با توجه به بیم فرار ، متهم به همراه عوامل اصلی با صدور دستور قضایی بازداشت شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان به مدیران شرکت های پیش فروش خودرو هشدار داد تا هر چه سریعتر نسبت به پرداخت مطالبات مردم اقدام کنند.

Share this post