نیازمند مدیران تحول گرا و میدانی به جای مدیران کارتابلی هستیم

دکتر رفیعی

نیازمند مدیران تحول گرا و میدانی به جای مدیران کارتابلی هستیم

میهن نیوز-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان در جمع مدیران شهرستان سلطانیه با تاکید بر اینکه رویکرد تحول گرایی دولت سیزدهم شامل تحول شناختی و هم فرایندی است ، بر ضرورت حضور میدانی مدیران اجرایی در پیگیری و حل مسائل تاکید کرد و گفت: نیازمند مدیران تحول گرا و  میدانی به جای مدیران کارتابلی هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان، رفیعی گفت: تلاش ما این است تا خدمت رسانی به مردم و تامین رضایت عمومی را به یک گفتمان در حوزه مدیریتی استان تبدیل کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به احصا نظام مسائل استان اشاره کرد و گفت: اولین قدم برای هرگونه اقدام، شناخت درست مسائل و اولویت بندی آنها و  برنامه‌ریزی و تلاش برای حل آنها است.

وی فساد ستیزی و عدالت در توزیع خدمات و فرصتها و مدیریت جهادی و انقلابی گری را از ویژگیهای مورد انتظار مدیران دولت برشمرد و بر شناخت  ظرفیتهای مغفول و مزیت‌های نسبی شهرستان و استفاده حداکثری از امکانات و منابع موجود و تلاش برای ظرفیت سازی، تسهیل گری، گره گشایی و پیگیری مشکلات مردم تاکید و آنرا زمینه ساز ارتقاء سرمایه اجتماعی عنوان نمود.

 رفیعی در جلسه مشترک شوراهای اداری و فرهنگ عمومی شهرستان سلطانیه خاطرنشان کرد: دولت مردمی در عین حال که به حل مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی به عنوان اولویت نگریسته و اهتمام و حساسیت ویژه ای به این امر دارد، لیکن نسبت به دغدغه‌های فرهنگی و اعتقادی مردم نیز به عنوان مولفه‌های اصلی زیرساخت جامعه احساس مسئولیت می کند.

Share this post