یش از ۲۶ هزار حامی همکار کمیته امداد استان زنجان هستند

یش از ۲۶ هزار حامی همکار کمیته امداد استان زنجان هستند

آوای میهن نیوز- مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت:بر اساس آمارهای موجود میزان مشارکت خیرین و مردم نیک اندیش استان زنجان در طرح اکرام ایتام و طرح محسنین نسبت به سال قبل قریب به ۳۳ درصد افزایش یافته است.

روح اله صالحی با تشریح فرآیند اجرایی طرح اکرام ایتام ومحسنین گفت: طرح اکرام ایتام و محسنین از مهمترین طرحهای اجرایی کمیته امداد استان زنجان در حوزه توسعه مشارکتهای مردمی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قریب به ۴۵۰۰ یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان هستند، افزود: در حال حاضر ۲۶ هزار و ۲۸۹ حامی در قالب طرح اکرام ایتام و طرح محسنین با کمیته امداد همکار‌ی می کنند.

صالحی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرانه دریافتی ایتام یک میلیون و ۵۸۲ هزار تومان و فرزندان طرح محسنین ۶۱۴ هزار تومان در ماه است، گفت: میزان مشارکت خیرین و مردم نیک اندیش استان زنجان در طرح اکرام ایتام و طرح محسنین نسبت به سال قبل قریب به ۳۳ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین، گفت: در این طرح ملی و خداپسندانه خیرین به صورت داوطلبانه حمایت از یک یا چند فرزند یتیم را برای مدت یک یا چند سال با کمک ماهیانه حداقل ۱۰ هزار تومان متقبل می شوند.

وی از هموطنان و خیران برای مشارکت در این امر خداپسندانه دعوت کرده و افزود: خیران می‌توانند از طریق ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۴ و یا مراجعه به سایت اینترنتی Ekram.emdad.ir حمایت مادی و معنوی فرزندان ایتام این نهاد را بر عهده داشته باشند.

Share this post