۲۵۰۰ چاه غیر مجاز در استان باید با اقدامات قانونی تعیین تکلیف شوند

دکتر عباسی

۲۵۰۰ چاه غیر مجاز در استان باید با اقدامات قانونی تعیین تکلیف شوند

آوای میهن نیوز: دادستان مرکز استان زنجان به مسئولین در خصوص  وقوع بحران آب در استان هشدار داد و گفت:۲۵۰۰ چاه غیر مجاز در استان باید با اقدامات قانونی تعیین تکلیف شوند 

بهروز عباسی دادستان در جلسه کارگروه حقوق عامه استان، گفت : در شرایط فعلی جامعه و گرفتاری هایی که دشمن برای کشور ایجاد کرده، این موضوع نباید ما را از انجام تکالیف و وظایف ذاتیمان باز دارد.
رییس کارگروه حقوق عامه استان نسبت به وقوع بحران آب در استان به مسئولین ذیربط هشدار داد وگفت : این جلسه صرفاً برای حفظ حقوق عامه تشکیل نشده است ، بلکه در جهت پیشگیری از وقوع بحران آب در استان نیز می باشد. با توجه به کمبود آّب موجود در سدها ممکن است مشکلاتی برای مردم بوجود آید که لازم است با برنامه ریزی دقیق و علمی نگذاریم حتی یک لیوان آب هم هدر برود.
دادستان مرکز استان ضمن تأکید بر تعیین تکلیف قانونی چاه های غیر مجاز در استان ادامه داد : با توجه به بحران آب انتظار میرود موضوع در دستور کار قرار بگیرد و هر کجا نیازمند به کمک از دستگاه قضایی باشد ما آماده هستیم کمک کنیم .
عباسی بر افزایش سرعت تکمیل تصفیه خانه روستای تهم تأکید و خاطر نشان کرد : انتظار می رود تصفیه خانه روستای تهم ظرف یک ماه تکمیل شود و محیط زیست ظرف یک ماه مصوبات کارگروه مدیریت پسماند را اجرا و نتیجه را گزارش دهد.

Share this post