آمادگی اجرای هر سناریویی از سوی وزارتخانه آ.پ را داریم

  ششمین جلسه پروژه مهر استان در رابطه با آغاز سال تحصیلی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان و معاونت ها و همچنین حضور مجازی روسای مناطق روز سه شنبه بیست و سوم شهریور ۱۴۰۰ در سالن تجلی اداره کل برگزار گردید. به گزارش اداره ...

27 شهریور 1400