مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین از اجرایی شدن قانون فداکار خدمت خبر داد

  به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،قدرت اله مهدیخانی مدیر کل مدیریت بحران استان با اشاره به این موضوع که حوزه مدیریت بحران، علاوه بر حساسیت های موجود و لزوم داشتن تخصص، پتانسیل بالقوه ای از خطرات و تهدیدات جانی برای شاغلین و فعالین ...

14 تیر 1400