فروش بالغ بر ۱۵۶ میلیون تومان کتاب در طرح پاییزه کتاب زنجان

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان خبر داد: فروش بالغ بر ۱۵۶ میلیون تومان کتاب در طرح پاییزه کتاب زنجان سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اجرای طرح پاییزه کتاب در هفت کتابفروشی زنجان گفت: در این طرح ۱۵۶ میلیون و ...

25 آذر 1399