تولید محتواهای آموزشی استاندارد و با کیفیت ادامه دارد

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش زنجان: تولید محتواهای آموزشی استاندارد و با کیفیت ادامه دارد معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش زنجان گفت: خوشبختانه با همراهی و همکاری تنگاتنگ تیمی از دبیران با تجربه، اعضای گروه های آموزشی استان و مناطق و با همدلی و ...

30 فروردین 1399