ایجاد تصفیه خانه و بازچرخانی آب در دستور کار بخش خصوصی باشد

آوای میهن نیوز:نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: شهرک ها و واحد‌های صنعتی استان باید به سمت ایجاد نیروگاه های سی اچ پی برای تامین نیاز خود بروند و در این مسیر از حمایت ها و تسهیلات لازم برخوردار خواهند شد. به گزارش اداره کل ...

19 خرداد 1401