ترور برگزیدگان علمی کشور مسیر تعالی ملت ایران را مسدود نخواهدکرد

امام جمعه و استاندار زنجان: ترور برگزیدگان علمی کشور مسیر تعالی ملت ایران را مسدود نخواهدکرد امام جمعه و استاندار زنجان تاکید کردند: دشمنان با ترور برگزیدگان علمی کشور قصد دارند حرکت رو به جلوی ملت بزرگ ایران را گرفته و مسیر پیشرفت و تعالی این ملت ...

08 آذر 1399