استاندار زنجان: نسبت به تامین مسکن تک تک مردم استان دغدغه دارم

میهن نیوز-استاندار زنجان با بیان اینکه استان زنجان طی سال آینده در تحویل پروژه های نهضت ملی مسکن سال خوبی خواهد داشت، گفت: هر سه ماه یک بار تحویل پروژ های نهضت ملی مسکن با تعداد هزار واحد را در استان خواهیم داشت. دکترمحسن افشارچی ...

24 اسفند 1401