۴۰ درصد آموزش دیدگان فنی و حرفه‌ای وارد بازار کار می‌شوند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به تاثیرگذاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌‌ای در اشتغالزایی گفت: ۴۰ درصد از افرادی که در این دوره‌ها حضور پیدا می‌کنند، وارد بازار کار می‌شوند. محمدرضا انصاری، با اشاره به اینکه تعداد ...

11 مرداد 1401