بازگشایی پادگان به دستور وزیر دفاع

بازگشایی پادگان به دستور وزیر دفاع/ پروژه تا دهه فجر به پایان می‌رسد رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به بازگشایی پادگان به دستور وزیر دفاع گفت: در صورت نبود موانع پروژه تا دهه فجر به پایان می‌رسد. عباس راشاد  اظهار کرد: بازگشایی پروژه پادگان از ...

24 شهریور 1399