خرید تجهیزات پزشکی مرتبط با بیماری کووید-١٩(ویروس کرونا) توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان زنجان

مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان زنجان خبرداد: خرید تجهیزات پزشکی مرتبط با بیماری کووید-١٩(ویروس کرونا) توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان زنجان مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان زنجان گفت: بانک مهر ایران در خرید تجهیزات پزشکی مرتبط با بیماری کووید-١٩(ویروس کرونا) - طرح ...

11 خرداد 1400