اگر مسئولی به وظیفه قانونی خود عمل نکند  باید پاسخگو باشد

    ارتکاب جرم فساد  از سوی مسئولان  دستگاهها حتی یک مورد ، خیانت است به کشور       رئیس کل دادگستری استان زنجان صبح امروز سه شنبه  در جلسه شورای قضائی استان بر پیگیری و اجرای دقیق مصوبات شورای قضائی استان و ارائه گزارش از  اقدامات تأکید کرد.   حجت ...

04 آذر 1399