۲۷ هزار نفر از استان زنجان تحت پوشش بهزیستی هستند

آوای میهن نیوز- مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: درزمان حاضر هشت درصد به تعداد ۲۷ هزارو ۳۲۷ خانوار زنجانی تحت پوشش خدمات بهزیستی این استان هستند که از این تعداد ۶۵ درصد مستمری بگیر بوده و ۳۵ درصد مابقی از سایر خدمات این اداره بهره ...

29 تیر 1401