پنج هزار و ۹۳۵ زن خانه‌دار در قزوین تحت پوشش بیمه هستند

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قزوین: پنج هزار و ۹۳۵ زن خانه‌دار در قزوین تحت پوشش بیمه هستند مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قزوین گفت: براساس آخرین آمار، پنج هزار و ۹۳۵ زن خانه‌دار در استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.  ،"صدیقه ربیعی" در ...

08 آذر 1399