توانمندسازی در سالمندان به افزایش عزت نفس آنان منتهی می‌شود

آوای میهن نیوز- کارشناس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: یکی از عوامل موثر بر تاب‌آوری سالمندان، توانمندسازی آنان است، این کار موجب افزایش عزت نفس در آنان می‌شود و در کنار آمدن با استرس‌های زندگی موثرتر عمل می‌کنند. رحیمه ...

11 مهر 1401