بیش از ۵۲ درصد جمعیت زنجان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

میهن نیوز- مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی این استان قبل از انقلاب، ۷ درصد جمعیت را شامل می شد که اکنون به بیش از ۵۲ درصد رسیده و این موضوع نشان می هد چتر حمایتی تامین اجتماعی زنجان بسیار ...

29 تیر 1401