جاده هشتگرد طالقان مشروط به تکمیل ایمن سازی مسیر

تذکر جدی استاندار البرز به پیمانکار در خصوص تکمیل ایمن سازی جاده هشتگرد طالقان/امنیت تردد مردم در اولویت قرار دارد/مردم طالقان پس از ۲ دهه انتظار افتتاح جاده هشتگرد طالقان را جشن می گیرند/ضرورت کسب رضایتمندی مردم و اهالی محدوده هشتگرد طالقان/ تمامی موانع را ...

09 اردیبهشت 1400