مردم نقش موثری در کاهش تصادفات دارند

ارتقاء فرهنگ ترافيک در کاهش تصادفات يک ضرورت است / میهن نیوز:  جانشین فرمانده انتظامي استان گفت: آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافيک در کاهش وقوع تصادفات يک ضرورت انکارناپذير بوده و پیشگیری از تصادفات وتلفات جاده ای از اولویت های انتظامی استان است .  سرهنگ " ایرج ...

26 خرداد 1401