تمدید قرارداد نیروهای طرحی و ۸۹ روزه علوم پزشکی زنجان درحال پیگیری است

آوای میهن نیوز - رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با اشاره به رایزنی این واحد دانشگاهی با وزارت بهداشت در خصوص تمدید قرارداد کارکنان طرحی و قراردادی ۸۹روزه‌، گفت:امیدواریم بتوانیم بیشترین جذب نیرو را داشته باشیم تا قدردان زحمات ...

11 مرداد 1401