تصویب مغایرت‌های طرح تفصیلی شهر ابهر

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان، از تصویب مغایرت‌های طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ شهر ابهر در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد. رحیم توسلیان در گفتگو با خبرنگاران، از تصویب مغایرت‌های طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ شهر ابهر ...

09 خرداد 1401