نقشه راه تجارت خارجی استان زنجان حضور در نمایشگاه‌های خارجی است

  رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان گفت: برنامه‌ریزی انجام شده برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی و داخلی در راستای عملیاتی کردن نقشه راه تجارت خارجی استان است. علی یگانه‌فرد در جمع خبرنگاران، برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی را یکی از محورهای توسعه همکاری و آشنایی ...

12 مهر 1400