حوزه کشاورزی از مهم ترین دغدغه‌های استان زنجان است

  استاندار زنجان با اشاره به اینکه در بهره وری پایش کمی کار اهمیت دارد گفت: مهمترین دغدغه کنونی به ویژه برای سال آینده حوزه کشاورزی است که باید تا یک ماه آینده در این بخش خروجی مناسبی داشته باشیم و سپس به سراغ دیگر حوزه ...

15 دی 1400