تنظیم جمعیت یک امر فرابخشی است

آوای میهن نیوز: فرماندار زنجان گفت: تنظیم جمعیت در یک جامعه ای یک امر فرابخشی بوده بنابراین هر کدام از مسئولان بایستی به فراخور ظرفیتهای قانونی در اینگونه مسیرها اثربخش باشند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زنجان، پرویز خالقی  در جلسه شورای ثبت احوال شهرستان ...

09 آبان 1401


کتابخانه ها، با رفتار حرفه ای کتابداران آراسته شوند

آوای میهن نیوز: فرماندار زنجان  گفت: یکی از عوامل موفقیت کتابخانه ها رفتار حرفه ای کتابدارها در برخورد با کتابخوانان بوده بنابراین متولیان مربوطه بایستی از این طریق جذابیت و گیرایی در کتابخانه ها را قوت ببخشند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زنجان، پرویز خالقی ...

03 آبان 1401