دهه فجر دهه عزت، عظمت، اقتدار و ایثار است

استاندار زنجان با اشاره به اینکه دهه فجر دهه عزت، عظمت، اقتدار و ایثار است، افزود: در این روز تاریخی امام خمینی با کمک جوانان برومند و سلحشور که عاشقانه گوش به فرمان امام خود بودند و امروز نیز همین نسل گوش به فرامین جانشین ...

14 بهمن 1399