طاهری:عضو کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی نیستم

/ رسانه‌ها پیش از انتشار از صحت اخبار اطمینان داشته باشند/ نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه عضو کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی نیستم، گفت: در لیست اسامی نمایندگان موافق تصویب کلیات اسم اینجانب هم ذکر شده در حالی که عضو کمیسیون ...

09 اسفند 1400